Allmänna villkor

Att bli kund hos Matnyttigt i Stockholm AB

Ett köp kan exempelvis göras genom att komma i kontakt med en säljare eller beställa via hemsidan www.matnyttigt.nu. Om uppgifterna som lämnas vid registrering förändras åligger det kunden att informera oss om de nya uppgifterna för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden mot kunden och vice versa. En beställning som görs för juridisk eller annan persons räkning och de skyldigheter som därmed uppkommer ansvaras för av den som gör beställningen i de fall medgivande ej finns från juridisk eller fysisk person i vars namn beställningen gjorts. Standard är ett löpande abonnemang som fortlöper tills dess kunden väljer att avsluta abonnemanget enligt de villkor som beskrivs nedan under Uppsägning, ändring eller paus av leveranser.

 

Behandling av personuppgifter

Du som kund  ansvarar själv för att informera oss om förändrade uppgifter, detta i syfte att Matnyttigt i Stockholm AB ska kunna fullfölja åtaganden mot kund. Matnyttigt i Stockholm AB ansvarar ej för konsekvenser vilka kan härledas till inaktuella kunduppgifter såsom fel upphämtningsställe, felaktigt telefonnummer, felaktig e-postadress eller liknande.

 

Kundens ansvar för att kontrollera allergener och annat innehåll

Matnyttigt i Stockholm AB ansvarar inte för att anpassa vår produkt efter unika kundbehov eller livsmedelsöverkänslighet. Maten från Matnyttigt i Stockholm AB kan i vissa fall innehålla nötter eller andra allergener, det åligger kunden att kontrollera detta. Matnyttigt i Stockholm AB levererar endast mat som inte innehåller gluten, det innebär att vi inte använder ingredienser innehållande gluten och vi förlitar oss på våra leverantörers märkning av ingredienserna som används. Vissa jordbruksprodukter kan dock i vissa fall innehålla spår av gluten. Du som kund ansvarar själv för att läsa innehållsförteckningarna och ta ställning till om innehållet inte är lämpligt för eventuella särskilda behov eller önskemål. Kunder med överkänslighet eller allergier uppmanas att vara särskilt uppmärksamma. Vår strävan är att så många som möjligt ska kunna äta maten som Matnyttigt i Stockholm AB producerar, därför använder vi inte råvaror innehållande gluten eller laktos överstigande gränsvärdet. Matnyttigt i Stockholm AB använder s.k. ghee i matlagningen, ghee är smör som smälts på låg värme under lång tid där för att avlägsna mjölkprotein, slaggprodukter och laktos. Det innebär att laktosinnehållet i maten är under gränsvärdet för laktosfri kost (<0.01 g laktos/100 g mat). Vi rekommenderar av säkerhetsskäl mjölkproteinallergiker eller andra personer med allergier eller överkänsligheter att inte konsumera vår mat, alternativt konsultera en läkare eller annan expert innan konsumtion.


 

Eventuella förändringar av tjänsten, dess innehåll och pris

Matnyttigt i Stockholm AB äger rätten att närsomhelst med 5 dagars varsel ändra priset på produkter och tjänster. I händelse av förändringar i pris eller produkt och tjänst innehåll meddelas samtliga kunder via e-post eller telefon utifrån de senaste uppgifterna kunden lämnat till oss. I vissa undantagsfall, vid exempelvis råvarubrist eller liknande förbehåller sig Matnyttigt i Stockholm AB att byta ut råvaror mot ersättningsråvaror vilket innebär att det kan ske vissa  avvikelser från på förhand bestämd meny.

 

Uppsägning, ändring eller paus av leveranser

Matnyttigt i Stockholm AB tillämpar inte bindningstider. Vi tillämpar 5 dagars uppsägningstid. Då prenumerationen baseras på kalenderveckor krävs att uppsägning eller paus görs senast 00:00 tisdagen veckan innan den vecka abonnemanget ska upphöra eller pausas. Exempel: för en leverans som avser måndag-onsdag och görs söndag 20:e januari skulle detta innebära att uppsägning eller paus måste meddelas senast 00:00  tisdagen den 15:e januari. Kunder hos Matnyttigt i Stockholm AB kan kan pausa, ändra eller avsluta leveranser genom att kontakta kundtjänst och identifierat sig med kundnummer och namn via e-post (info@matnyttigt.nu). Matnyttigt i Stockholm AB är inte skyldiga att kreditera kunder som fått oönskade leveranser om dessa krav inte är uppfyllda.

 

Betalning via faktura

Matnyttigt i Stockholm AB erbjuder faktura som betalningsalternativ, fakturan skickas via e-post till angiven e-postadress. Fakturan ställs ut i slutet av varje månad (tidigast den 24:e) med 10 dagars förfallotid och avser då den aktuella månaden, en faktura som ställs ut i januari avser således hela januari månad. Engångsbeställningar faktureras direkt efter beställning. Vid avslut av abonnemang skickas slutfaktura ut direkt. 

 

Betalning via autogiro

Matnyttigt i Stockholm AB erbjuder även betalning via autogiro. För betalning via autogiro tillkommer ingen avgift för kunden. För att vi ska kunna ta betalt via autogiro krävs ett medgivande från kunden, detta kan ges via en pdf.-blankett som skickas ut av oss, fylls i, skannas in och returneras per e-post, alternativt vanlig post. Medgivande kan också ges genom att kunden själv söker upp oss i sin internetbank för att där ge ett autogiromedgivande. Autogiro dras den 27:e varje månad och avser då den aktuella månaden, en autogirodragning som görs den 27:e januari avser således januari månad.


 

Leverans

Matnyttigt i Stockholm AB är verksamma i stockholm innerstad i första hand. Leverans sker till upphämtningsställen eller arbetsplatser upp till två gånger i veckan, söndag och onsdag. För leverans till arbetsplats krävs att minst 4 prenumeranter finns på arbetsplatsen.. För kunder som valt upphämtningsställe hämtar kunden upp sin leverans på valt upphämtningsställe. Förutsatt att något hinder som ligger utanför Matnyttigt i Stockholm ABs kontroll inte inträffar ska leveransen finnas för upphämtning 19:00 söndagar (07:00 måndagar på Fit4life SOFO, Katarina bangata 44) och 19:00 onsdagar. Matnyttigt i Stockholm AB har kylskåp på varje upphämtningsställe där maten förvaras tills dess kunden hämtar den. Till arbetsplatser levereras senast kl. 11 måndagar och torsdagar, då förutsätts att det finns kylskåp på plats att ställa leveransen i.

 

Reklamationer och klagomål

Distans- och hemförsäljningslagen omfattar inte produkter som har en begränsad hållbarhet. Matnyttigt i Stockholm AB är dock väldigt måna om att behålla en god relation till våra kunder, därför ombeds alla eventuellt missnöjda kunder att kontakta oss via e-post eller chat för att berätta om missnöjet så att uppstådd situation kan lösas på bästa sätt. Om Matnyttigt i Stockholm AB på något sätt orsakat en situation där reklamation är tillbörlig måste reklamation göras inom 7 dagar från leveranstillfället och då är Matnyttigt i Stockholm ABs ansvar begränsat till varans värde.

 

Senast uppdaterad 2019-09-04

Kontakt

​073 833 60 99

070 250 41 19

info@matnyttigt.nu

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© Matnyttigt 2019